Fresh Fruits

Watermelon
Musk Melon / Kharbooj
Papaya / Papita
Oranges Mandarin
Pomegranate
Devgadh Hapus (Alphonso) Mango
Strawbery
Kiwi
Chikku/Sapota
Peru/Guava/Amrud
Banana Yelakki / Elaichi Banana / Kela
Pear / Nashpati
Royal Gala/ Poland apple
Grapes/Draksh/Angur
Mosambi
Devgadh medium Hapus Mango
Dragon Fruit
IG Tamarind / IG Imali
Blueberry 125gm Pack
Valencia Oranges
Nagpur Orange
Khandeshi Bengan
  • All food card
  • Meal card